Program Aktywizacji Profesjonlanej Nauczycieli-Wychowawców

Program pozwala na podwyższenie umiejętności profesjonalnych umożliwiających prowadzenie działań profilaktycznych nauczycielom wychowawcom. Program jest przeznaczony dla nauczycieli gimnazjów, szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych. Odbiorcy programu to rady pedagogiczne szkół, zwłaszcza wychowawcy, z pożądanym udziałem dyrekcji oraz pedagoga lub psychologa szkolnego. Istnieje też możliwość przeprowadzenia szkolenia z udziałem reprezentantów kilku szkół w jednej grupie. Warunkiem jest wówczas udział co najmniej trzech osób z danego środowiska. Szkolenie jest realizowane zwykle w systemie weekendowym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele lub w piątki po południu, soboty i niedziele przed południem. Program może być dopasowany do potrzeb odbiorców i specyfiki środowiska po uprzednim uzgodnieniu ze zleceniodawcą i przeprowadzeniu przez Fundację „Masz Szansę” oceny zapotrzebowania.
Realizacja programu przebiega w trakcie zajęć warsztatowych i obejmuje łącznie 90 godzin pogrupowanych w 15 sesji tematycznych, po 6 godzin każda. Tematyka poszczególnych sesji jest następująca:
-    Sesja I. Zajęcia uwrażliwiające, przygotowujące do pracy w sytuacji małej grupy.
-    Sesja II. Zajęcia skoncentrowane na analizie siebie i własnego funkcjonowania.
-    Sesja III. Warsztat umiejętności porozumiewania się w sytuacjach zadaniowych.
-    Sesja IV. Trening wrażliwości wychowawczej
-    Sesje V – VII. Warsztaty skoncentrowane na sposobach pracy z indywidualnym uczniem.
-    Sesja VII – X. Zajęcia skoncentrowane na możliwości pracy z zespołem klasowym.
-    Sesja XI. Warsztat poświęcony funkcjonowaniu zespołu pedagogicznego szkoły.
-    Sesja XII-XIV. Warsztaty z  zakresu samodzielnego konstruowania zajęć profilaktycznych z wykorzystaniem obligatoryjnego programu szkolnego.
-    Sesja XV. Ewaluacja i informacje zwrotne.
Program prowadzimy od 1994 roku na terenie całej Polski, w tym także jako element kompleksowych programów środowiskowych oferowanych miastom i gminom (np.: Giżycko, Świdnik, Warta, Świnoujście, kilka dzielnic Warszawy).