Program Adaptacji Porozwodowej Kobiet

    PROGRAM ADAPTACJI POROZWODOWEJ KOBIET realizowaliśmy z dotacji Fundacji Batorego po raz pierwszy w 1994 roku. Ma on charakter psychologicznych działań interwencyjno-edukacyjnych dla kobiet po rozwodzie i ich dzieci, uzupełnionych w bieżącej replikacji o konsultacje prawne dla uczestniczek programu. Opracowany został przez prof. dra hab. Zbigniewa B. Gasia w oparciu o propozycje pracowników Wydziału Psychologii Virginia Commonwealth University oraz specjalistów z Divorce Adjustment Project, własnych doświadczeń  treningowo-terapeutycznych autora, a także wyników badań ewaluacyjnych.
    PROGRAM ADAPTACJI POROZWODOWEJ KOBIET obejmuje strategie ukierunkowane na pomaganie matkom i ich dzieciom w pokonywaniu bolesnych skutków zmian środowiskowych i interpersonalnej wrogości, które często towarzyszą rozwodowi.
    W trakcie programu:
•    matki: uzyskują możność konstruktywnego poradzenia sobie z kryzysem porozwodowy; nabycia nowych umiejętności w radzeniu sobie z wymogami zmienionych realiów życia; przełamania wycofania i pasywności przez zintensyfikowanie tendencji do samorealizacji;
•    dzieci: uczą się kontroli swojego gniewu, umiejętności relaksacyjnych oraz umiejętności porozumiewania się, co w efekcie pozwala im skutecznie radzić sobie ze stresami związanymi z rozwodem rodziców. Równocześnie prowadzone są działania wspierające dzieci w osiąganiu ważnych celów rozwojowych, takich jak poczucie tożsamości i poczucie wewnętrznej kontroli.
    W ramach PROGRAMU ADAPTACJI POROZWODOWEJ KOBIET prowadzone są:
•    Grupa Wsparcia dla Dzieci
•    Grupa Wsparcia dla Samotnych Matek
•    Konsultacje prawne dla matek
    GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI  (liczebność grupy 10-15 osób) dostarcza ustrukturalizowanego wsparcia rówieśniczego, pracuje nad klaryfikacją postaw wobec rozwodu rodziców, uczy umiejętności poznawczych i skutecznego działania (pomagających dzieciom w radzeniu sobie ze stresami rozwodowymi), a także wspomaga w osiąganiu celów rozwojowych, zaburzonych na skutek rozwodu (umiejętności samokontroli, obraz siebie, umiejętności interpersonalne i społeczne). Uczestnicy grupowani są zgodnie z wiekiem życia i poziomem rozwoju psycho-społecznego.
    GRUPA WSPARCIA DLA SAMOTNYCH MATEK  (liczebność grupy 10-15 osób) wspomaga w zaadaptowaniu się do sytuacji porozwodowej, dostarcza wsparcia psychicznego oraz uczy umiejętności potrzebnych do odpowiedzialnego dorosłego życia. Ponadto dostarcza ona informacji o samotnym rodzicielstwie oraz proponuje trening takich zachowań.
    KONSULTACJE PRAWNE (łącznie 7 sesji) prowadzone przez osobę nie zaangażowaną bezpośrednio w sprawy rozwodowe uczestniczek programu, a mające na celu udzielanie pomocy w prawnym uregulowaniu nowej sytuacji życiowej bez prowokowania wrogości oraz postaw roszczeniowych lub odwetowych rozwiedzionych małżonków.
Program prowadzimy na zapotrzebowanie.