Program Dorosłych Animatorów Młodzieżowych Ruchów Samopomocowych

Program umożliwia przeszkolenie grupy specjalistów (psychologów i pedagogów) zajmujących się działalnością psychoprofilaktyczną w zakresie procedur określania zapotrzebowania, wdrażania i prowadzenia młodzieżowych programów samopomocowych (Młodzieżowy Program Adaptacyjny, Program Rówieśniczych Doradców Młodzieży Licealnej, Program Aktywizacji Samorządów Uczniowskich). Całość obejmuje łącznie 210 godzin warsztatów umiejętności i jest podzielona na trzy 70-godzinne części dotyczące każdego z programów młodzieżowych. Udział w każdej z części może być niezależny, można też uczestniczyć w całym cyklu.