Cele i formy działania

Fundacja "Masz Szansę" działa na terenie całej Polski
i skoncentrowana jest na zadaniach profilaktycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i konsultacyjno-doradczych.

Głównymi celami Fundacji są:
  • stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży;
  • korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym, interpersonalnym i społecznym dzieci i młodzieży;
  • zapewnianie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom itp. wszechstronnej pomocy w prawidłowej realizacji procesu wychowawczego.

Podstawowe formy, w jakich Fundacja prowadzi swoją działalność, to:
  • psychologiczne treningi, warsztaty umiejętności i obozy terapeutyczne dla młodzieży niedostosowanej i zagrożonej patologią społeczną;
  • psychologiczne treningi, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, psychologów oraz innych osób pracujących na rzecz dzieci i młodzieży;
  • organizowanie grup samopomocy dla młodzieży, rodziców i wychowawców;
  • publikowanie materiałów specjalistycznych.