Księgarnia

Letni Obóz Terapeutyczny - reprint elektroniczny

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I - Wybrane zagadnienia profilaktyki uzależnień
1. Definicje i cele profilaktyki uzależnień...............................5
2. Poziomy profilaktyki .............................................9
3. Rodzaje programów i działań profilaktycznych ......................14
4. Kierunki zmian w działaniach profilaktycznych ......................19
5. Programy wczesnej interwencji....................................22
CZĘŚĆ II - Letni obóz terapeutyczny, jako forma profilaktyki drugorzędowej
1. Podstawy teoretyczne............................................25
2. Ogólna koncepcja „Letniego Obozu Terapeutycznego"...............29
3. Dobór uczestników obozu ........................................34
4. Badanie skuteczności pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej............38
5. Jak nie należy organizować obozu..................................46
6. Zakończenie....................................................57
LITERATURA..................................................59

 

(Nakład wyczerpany - książka dostępna wyłącznie jako reprint w formacie pdf, bez możliwości wydruku, udostępniany do pobrania  z serwera po dokonaniu przedpłaty ceny książki na konto po złożeniu zamówienia). Przy zamówieniu należy wybrać formę dostawy: Reprint elektroniczny po przedpłacie przelewem - koszt dostawy: 0 zł)

 

Cena: 10.00zł Ilość sztuk: