Regulamin księgarni internetowej

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedaż publikacji realizowana na stronie internetowej pod adresem www.maszszanse.info prowadzona jest w ramach działalności statutowej przez Fundację „Masz Szansę”, mieszczącą się pod adresem: Beatrycze 15; 20-715 Lublin, Numer Identyfikacji Podatkowej 712-10-13-502, nr Regon 430517753, której organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej. 

 

II ZAMÓWIENIA

1. Fundacja „Masz Szansę” realizuje zamówienia wyłącznie złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

2. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest założenie konta w bazie danych Klientów. Nazwą konta będzie adres mailowy. W tym celu należy wypełnić formularz, zawierający m.in. hasła logowania, miejsce zamieszkania (adres dostawy), NIP (wymagany dla osób i podmiotów chcących uzyskać fakturę VAT zawierającą pełne dane Klienta).

3. Oferta zawiera tytuły aktualnie dostępne, dzięki czemu realizacja zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od potwierdzenia. 

4. W trakcie składania zamówienia Klient może zdefiniować:

a) Sposób dostarczenia przesyłki (odbioru publikacji):

  • przesyłką pocztową,
  • przesyłką kurierską,
  • w oparciu o możliwość pobrania pliku ze strony (wyłącznie w odniesieniu do elektronicznych wersji publikacji, których nakład jest już wyczerpany).

b) Formę płatności

5. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary:

a) przy odbiorze, wybierając opcję:

  • płatne za pobraniem (przy odbiorze przesyłki: należność pobiera listonosz lub kurier)

b) dokonując przedpłaty (zapłaty przed otrzymaniem przesyłki):

  • przelewem w systemie płatności elektronicznych
  • przelewem bankowym na rachunek w GetinBanku nr:
 12 1560 0013 2000 1701 5009 3500

Forma przedpłaty jest konieczna przy zamówieniu elektronicznego reprintu pozycji wyczerpanych.

 

III POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

1.Klient uzyskuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w postaci automatycznie generowanego e-maila, zawierającego numer zamówienia, informację o treści zamówienia oraz adresie i formie dostawy. W RAZIE BŁĘDÓW PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE ZAWIADOMIENIE.

2. Złożone zamówienie przed przyjęciem do realizacji musi być potwierdzone przez Klienta. Zamówienie uzyskuje status potwierdzonego, gdy:

a) zostanie potwierdzone dokonanie płatności elektronicznej 1-2 dni) lub przelewu bankowego (ok. 2-3 dni.)

b) jest to zamówienie z odbiorem za pobraniem (realizowane bezpośrednio do Klienta), które automatycznie uzyskuje status zamówienia potwierdzonego. Klient jest zobowiązany do odbioru zrealizowanego zamówienia za pobraniem.

3. Brak potwierdzenia zamówienia (brak przelewu w terminie 3 dni dla zamówień przedpłaconych) spowoduje anulowanie zamówienia.

 

IV REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po uzyskaniu jego potwierdzenia.

2. Zamówienia są wysyłane w czasie 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem – 1-3 dni roboczych po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty.

 

V CZAS REALIZACJI DOSTAWY I OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ:

1. Czas realizacji liczony w dniach roboczych od wysyłki oraz wysokość dodatkowej opłaty za dostarczenie przesyłki bezpośrednio do klienta zawiera Tabela opłat.

Tabela opłat:

Sposób dostawy

Czas dostawy (dni robocze)

wartość zamówienia

koszt dostawy przy płatności przelewem

koszt dostawy przy płatności za pobraniem

InPost

Przesyłka zwykła

2 - 14 dni

poniżej 200 zł

6 zł

12 zł

 

200 zł i więcej

bezpłatnie

bezpłatnie

InPost

Przesyłka priorytetowa

(pod warunkiem dokonania przelewu w dniu zamówienia)

1 - 4 dni

poniżej 200 zł

7,5 zł

15 zł

200 zł i więcej

bezpłatnie

bezpłatnie

Przesyłka kurierska
 1-2 dni
poniżej 300 zł  32 zł
 35 zł

300 zł i więcej

 bezpłatnie  bezpłatnie

2. Wysokość opłaty do pobrania przez InPost zależy od wagi przesyłki i jest określana po skompletowaniu przesyłki i przy większych zamówieniach może ulec zmianie. Powyższe dane dotyczące kosztów przesyłki mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie są wiążącą ofertą w sensie prawa handlowego.

3. W wyjątkowych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania przyjętego zamówienia i zwrotu ewentualnych wpłat bez rekompensaty opłat bankowych i pocztowych. Brak realizacji zamówienia występuje np. w przypadku wyczerpania się tytułu pomiędzy ostatnią aktualizacją strony, a momentem potwierdzenia zamówienia. Z tego powodu potwierdzenia zamówienia należy dokonać bezzwłocznie. W przypadku częściowego lub całkowitego braku możliwości realizacji zamówienia potwierdzonego przelewem, Fundacja „Masz Szansę” dokona zwrotu nadpłaty na konto Klienta.

 

VI ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Możliwość zwrotu nie dotyczy publikacji w wersji elektronicznej.

3. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub rachunkiem oraz z oświadczeniem podpisanym przez klienta wymienionego w rachunku, na jaki numer konta dokonać zwrotu dokonanej opłaty. Zwracany towar należy przesłać na adres:

Fundacja „Masz Szansę”

ul. Beatrycze 15

20-715 Lublin

Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub używania publikacji, zwrot nie zostanie przyjęty.

4. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

VII REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien zgłosić reklamacje. Reklamacje należy składać:

przez e-mail fundacja@maszszanse.info

lub telefonicznie nr tel. 081 526 81 38 w dni robocze w godzinach 8-15. Ze względu na specyfikę pracy Fundacji w systemie projektów realizowanych przez cały zespół poza siedzibą, kontakt telefoniczny może być ograniczony.

3. W uwzględnionych reklamacjach towar niepełnowartościowy zostanie odebrany na koszt Fundacji rozliczany przelewem. Fundacja nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku zwrotów przesyłek bezpośrednich, powstałych z przyczyn Fundacji tj.: wysłania źle skompletowanego zamówienia, wadliwego egzemplarza, koszty wymiany ponosi Fundacja, zaś klient w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad. Jeśli wymiana publikacji nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Klient otrzyma zwrot równowartości ceny produktu oraz kosztu dostawy.

 

VIII REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania lub udostępnienia elektronicznej wersji reprintu do pobrania.

2. W przypadku wysłania błędnego zamówienia z wysyłką bezpośrednią pod wskazany adres należy bezzwłocznie powiadomić Fundację e-mailem pod adresem mailowym fundacja@maszszanse.info

3. Nieodebrane przesyłki dostarczane bezpośrednio do klienta są rejestrowane. Klient który nie odbierze przesyłki może realizować odbiór kolejnych zamówień jedynie dokonując przedpłaty (płatność elektroniczna lub przelewem bankowym).

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Rachunek lub faktura VAT są wystawiane do każdej wysyłki do Klienta w postaci elektronicznej nie wymagającej podpisu i wysyłane mailem. Rachunki są wystawiane w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Jeśli Klient zamierza wykorzystać rachunek lub fakturę VAT, zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia wszystkich niezbędnych danych, w tym NIP).

4. Fundacja „Masz Szansę” nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w szczególności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę lub firmę kurierską.

5. Fundacja „Masz Szansę” nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres email oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.

6. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest rachunek lub faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z zamówionym towarem.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji „Masz Szansę”.

 

X BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Fundacja „Masz Szansę” gwarantuje Zamawiającym ochronę danych osobowych. Dane Zamawiających wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży oraz przesyłania materiałów informacyjnych o ofercie Fundacji.

2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Zalogowanie się na stronach internetowych księgarni Fundacji „Masz Szansę” i złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Zarejestrowanie się na stronie Księgarni jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie materiałów informacyjnych Fundacji „Masz Szansę”. Klient może dokonać rezygnacji z otrzymywania materiałów informacyjnych po zalogowaniu się na swoje konto w Księgarni internetowej.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 13.03.2015