Aktualności

2014-10-31
Badanie uczniów i ich nauczycieli - wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Badania w szkołach prowadzone przez ankieterów FMSz maja na celu opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym - zadania realizowanego na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN w ramach Priorytetu  III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ankieterzy zbierają dane z arkuszy uczniów, można też wpisać wyniki samodzielnie. W celu wypełnienia arkusza należy kliknąć na linki do:

testu dla uczniów klas V-VI SP i klasy I gimnazjum

ankiety dla nauczycieli uczniów klas młodszych

arkusza oceny uczniów przez nauczycieli klas V-VI SP i klasy I gimnazjum

i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą badania. Wyniki badania indywidualnych osób są w pełni poufne, odpowiedzi będą znane tylko badaczom z Fundacji. Po opracowaniu narzędzie będzie ogólnodostępne, będą też dostępne podręczniki wspomagające pracę z uczniem zdolnym.

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu narzędzia!