Aktualności

2014-11-24
Weryfikacja narzędzi do badania zdolności uczniów

W drugiej fazie opracowania narzędzi oceny zdolności uczniów ankieterzy FMSz kontynuują na zlecenie ORE badania w wybranych szkołach. W celu wypełnienia arkusza należy kliknąć na linki do testu dla uczniów klas V-VI SP i klasy I gimnazjum, do ankiety dla nauczycieli uczniów klas młodszych SP lub arkusza oceny uczniów przez nauczycieli i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą badania.

Badania w szkołach prowadzone przez ankieterów FMSz maja na celu opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym - zadania realizowanego na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN w ramach Priorytetu  III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.