Aktualności

2016-03-01
Test Uzdolnień Wielorakich - klucz online

Fundacja "Masz Szansę" zakończyła przygotowywanie klucza online do Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI. Klucz umożliwia szybkie przeliczenie uzyskanych wyników na wartości standaryzowane, ukazujące pozycję na tle grupy odniesienia. Klucz generuje automatycznie raport opisowy i profil wyników. Dostęp do klucza będzie wkrótce możliwy ze strony ORE. Narzędzie przygotowano na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN w ramach Priorytetu  III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Klucz online do testu będzie dostępny w wersji elektronicznej bezpłatnie, na stronach ORE. Zapraszamy!