Aktualności

2016-04-12
Test Uzdolnień Wielorakich - klucz na stronie ORE

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest już dostępny opracowany przez Fundację "Masz Szansę" klucz online do Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI. Klucz umożliwia szybkie przeliczenie uzyskanych wyników na wartości standaryzowane oraz generuje automatycznie raport opisowy i profil wyników. Dostęp do klucza jest możliwy ze strony ORE:

https://tuw.ore.edu.pl

Materiały pomocnicze do testu i obszerny opis sposobu korzystania z narzędzia jest dostępny na stronie:

http://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny/6165-test-uzdolnien-wielorakich-tuw

Narzędzie przygotowano na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN w ramach Priorytetu  III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Klucz jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich szkół podstawowych i placówek psychologiczno-pedagogicznych zarejestrowanych w bazie ORE.

W związku z uruchomieniem klucza na stronie ORE dostęp do klucza ze strony Fundacji "Masz Szansę" zostanie wstrzymany.

Zapraszamy do korzystania z nowego, pomocnego narzędzia!