Aktualności

2016-11-24
Ogólnopolska diagnoza i ocena polityki społecznej w zakresie profilaktyki

Fundacja "Masz Szansę" prowadzi na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ogólnopolską diagnozę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Projekt trwa od października 2016 do grudnia 2018 i nosi tytuł:

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE
- stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali

Celem jest ocena sytuacji w Polsce, ocena polityki społecznej i ewaluacja skuteczności działań profilaktycznych prowadząca do wypracowania rekomendacji dla profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.