Aktualności

2017-05-27
Badania ogólnopolskie w ramach projektu Profilaktycy.pl
W wielu szkołach całej Polski trwają badania uczniów, rodziców i pracowników szkół, prowadzone w ramach projektu realizowanego przez  Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badania będą prowadzone do końca bieżącego roku szkolnego, a ich replikacja jest planowana na przyszły rok. Badania zmierzają do oceny skali i uwarunkowań potrzeb profilaktycznych w Polsce. Od września realizowana będzie ewaluacja działań profilaktycznych w wybranych placówkach. W efekcie wypracowane zostaną rekomendacje dla realizacji profilaktyki w ramach objętych reformą programów wychowawczo-profilaktycznych. Szkoły otrzymają publikacje umożliwiające skuteczną realizację profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach oraz do korzystania z zasobów powstających już w projekcie w trakcie trwających od ubiegłego roku cyklicznych dyskusji panelowych z udziałem ekspertów.