Aktualności

2017-10-04
Profilaktycy.pl - badania we wrześniu
Fundacja "Masz Szansę" udostępniła system badania uczniów, rodziców i pracowników szkół do wykonania we wrześniu 2017 roku diagnozy w wielu szkołach w całej Polsce, przygotowującej opracowanie SPW-P. Wyniki badań zostały przygotowane łącznie dla 470 szkół. System został opracowany na potrzeby projektu realizowanego przez Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badania zmierzają do oceny skali i uwarunkowań potrzeb profilaktycznych w Polsce. W najbliższych tygodniach realizowana też będzie ewaluacja wybranych działań profilaktycznych w formie badań towarzyszących. W efekcie wypracowane zostaną rekomendacje dla realizacji profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.