Aktualności

2018-09-12
Profilaktycy.pl - konferencja "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE"

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE", organizowanej przez Fundację "Masz Szansę" 11 grudnia 2018 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje i rejestracja są dostępne na stronie projektu Profilaktycy.pl w menu Konferencja. Konferencja podsumowuje rezultaty projektu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna+.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim osoby zajmujące się profilaktyką zachowań problemowych i promocją zdrowia psychicznego, pomocą społeczną, ochroną zdrowia i lecznictwem, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, życiem duchowym, w tym zwłaszcza przedstawicieli szkół i instytucji podlegających MEN.

Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018 w całym kraju. Wyniki badań i płynące z nich wnioski dotyczą podstaw prawnych profilaktyki, jej finansowania, administrowania działaniami profilaktycznymi, skutecznych modeli działań profilaktycznych, a także wspierania profilaktyki w ramach aktywizacji społeczno-kulturowego środowiska szkół. Swoje doświadczenia i wyniki badań przedstawią wybitni eksperci z zakresu zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy z Polski, USA i innych krajów.


Organizacja

8:00 - Rejestracja uczestników
9:00 - Otwarcie konferencji, powitanie
9:15 - Sesja plenarna I (prowadzący: Robert Porzak): Strategie promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej
10:45 - kawa, sesja plakatowa
11:15 - Sesja plenarna II (prowadzący: Wiesław Poleszak): Animowanie środowiska wspierającego zdrowie psychiczne i skuteczność profilaktyki szkolnej
12:45 - obiad, sesja plakatowa
13:30-15:30 - Sesje warsztatowe (równolegle)
15:30-16:15 - Warsztatowa sesja plenarna podsumowująca sesje warsztatowe
16:15 - kawa, sesja plakatowa
16:30-18:00 - Sesje tematyczne (równolegle)
18:00-19:00 - Sesja plakatowa


Językiem konferencji jest polski i angielski. Prezentacje w sesjach plenarnych i części warsztatów będą tłumaczone.
Przebieg konferencji będzie częściowo transmitowany w Internecie. Nagrania wybranych sesji i paneli będą dostępne jako materiały informacyjne po konferencji.

W trakcie rejestracji uczestnicy z Polski podają numer PESEL (konieczne w celu właściwego rozliczenia dotacji), a w przypadku chęci zgłoszenia prezentacji / plakatu konieczne jest też wpisanie tytułu wystąpienia, 3-5 słów kluczowych ORAZ 100-200 SŁÓW STRESZCZENIA do opublikowania w materiałach pokonferencyjnych. Uprzejmie prosimy o przygotowanie powyższych danych przed rejestracją. W formularzu zgłoszeniowym jest też możliwe przełożenie rejestracji na później. Wprowadzone dane są wówczas zapisywane tymczasowo bez rejestracji zgłoszenia i można je uzupełnić lub skorygować.


Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce (2016-2018). Zadanie sfinansowane z  Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.