Aktualności

2018-09-12
Profilaktycy.pl - konferencja "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE"

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE", organizowanej przez Fundację "Masz Szansę" 11 grudnia 2018 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje i rejestracja są dostępne na stronie projektu Profilaktycy.pl. Konferencja podsumowuje rezultaty projektu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna+.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim osoby zajmujące się profilaktyką zachowań problemowych i promocją zdrowia psychicznego, pomocą społeczną, ochroną zdrowia i lecznictwem, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, życiem duchowym, w tym zwłaszcza przedstawicieli szkół i instytucji podlegających MEN.

Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018 w całym kraju. Wyniki badań i płynące z nich wnioski dotyczą podstaw prawnych profilaktyki, jej finansowania, administrowania działaniami profilaktycznymi, skutecznych modeli działań profilaktycznych, a także wspierania profilaktyki w ramach aktywizacji społeczno-kulturowego środowiska szkół. Swoje doświadczenia i wyniki badań przedstawią wybitni eksperci z zakresu zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy z Polski, USA i innych krajów.


Rada Naukowa Konferencji

Mark Weist, University of South Carolina, School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE)
Sally Baas, Concordia University, St. Paul, The National Association of School Psychologists (NASP)
Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Joyce K. Sebian, Georgetown University, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
Joanne Cashman, IDEA Partnership, NASDSE
Mariola Rosser, IDEA Partnership, NASDSE
Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Antonii Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Komitet organizacyjny

Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie


Organizacja

8:00 - Rejestracja uczestników
9:00 - Otwarcie konferencji, powitanie
9:15 - Sesja plenarna I (prowadzący: Robert Porzak): Strategie promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej
10:45 - kawa, sesja plakatowa
11:15 - Sesja plenarna II (prowadzący: Wiesław Poleszak): Animowanie środowiska wspierającego zdrowie psychiczne i skuteczność profilaktyki szkolnej
12:45 - obiad, sesja plakatowa
13:30-15:30 - Sesje warsztatowe (równolegle)
15:30-16:15 - Warsztatowa sesja plenarna podsumowująca sesje warsztatowe
16:15 - kawa, sesja plakatowa
16:30-18:00 - Sesje tematyczne (równolegle)
18:00-19:00 - Sesja plakatowa


Językiem konferencji jest polski i angielski. Prezentacje w sesjach plenarnych i części warsztatów będą tłumaczone.
Przebieg konferencji będzie częściowo transmitowany w Internecie. Nagrania wybranych sesji i paneli będą dostępne jako materiały informacyjne po konferencji.

W trakcie rejestracji uczestnicy z Polski podają numer PESEL (konieczne w celu właściwego rozliczenia dotacji), a w przypadku chęci zgłoszenia prezentacji / plakatu konieczne jest też wpisanie tytułu wystąpienia, 3-5 słów kluczowych ORAZ 100-200 SŁÓW STRESZCZENIA do opublikowania w materiałach pokonferencyjnych. Uprzejmie prosimy o przygotowanie powyższych danych przed rejestracją. W formularzu zgłoszeniowym jest też możliwe przełożenie rejestracji na później. Wprowadzone dane są wówczas zapisywane tymczasowo bez rejestracji zgłoszenia i można je uzupełnić lub skorygować.


Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce (2016-2018). Zadanie sfinansowane z  Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.