Aktualności

Kolejne strony: <<<123...7>>>
2016-04-12 20:00:03

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest już dostępny opracowany przez Fundację "Masz Szansę" klucz online do Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI: https://tuw.ore.edu.pl  Klucz jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich szkół podstawowych i placówek psychologiczno-pedagogicznych zarejestrowanych w bazie ORE. Zapraszamy!

2016-03-01 23:45:35
Fundacja "Masz Szansę" zakończyła przygotowywanie klucza online do Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI. Po wprowadzeniu danych otrzymuje się raport opisowy i profil wyników. dostęp do klucza będzie wkrótce możliwy ze strony ORE.
2015-03-12 00:21:04
Klucz online do Testu Uzdolnień Wielorakich jest już dostępny na stronie ORE i FMSz. Zapraszamy na konferencję organizowaną przez ORE w dniach 19-20 marca. Będzie można na niej uzyskać informacje o teście i sposobie korzystania z niego. Więcej informacji można znaleźć na stronach ORE.
2014-12-12 23:40:34
Fundacja "Masz Szansę" zakończyła realizację badań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych w celu przygotowania na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji Testu Uzdolnień Wielorakich. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcjom, jak i ankieterom z różnych miejsc Polski, którzy przyczynili się do wykonania badań! Wkrótce rozpocznie się dystrybucja narzędzia do poradni i szkół. Podręcznik do testu będzie bezpłatnie dostępny na stronach ORE oraz na stronie Fundacji w księgarni. Zapraszamy!
2014-11-24 06:16:09
W drugiej fazie opracowania narzędzi oceny zdolności uczniów ankieterzy FMSz kontynuują na zlecenie ORE badania w wybranych szkołach. W celu wypełnienia arkusza należy kliknąć na linki do testu dla uczniów klas V-VI SP i klasy I gimnazjum, do ankiety dla nauczycieli uczniów klas młodszych SP lub arkusza oceny uczniów przez nauczycieli i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą badania.
2014-10-31 14:29:31
W listopadzie i grudniu ankieterzy FMSz prowadzą na zlecenie ORE badania w wybranych szkołach w celu opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Ankieterzy zbierają dane z arkuszy uczniów. W celu wypełnienia arkusza należy kliknąć na linki do testu dla uczniów klas V-VI SP i klasy I gimnazjum, do ankiety dla nauczycieli uczniów klas młodszych SP lub arkusza oceny uczniów przez nauczycieli i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą badania.
2014-03-18 09:10:12
Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Samorządność szkolna inaczej-Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego”, która odbędzie się 18 marca 2014 r. w godzinach 11.00 – 15.00 w Radisson Blu Hotel , Plac Rodła 10 w Szczecinie. Organizatorami  konferencji są Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp i Fundacja „Masz Szansę” z Lublina.
2013-12-22 01:39:34
Zachęcamy wszystkich młodych ludzi zainteresowanych pokonywaniem życiowych barier i fotografią do udziału w projekcie "Youth Lens Photo". Dzięki uprzejmości amerykańskich organizatorów mogą w nim brać udział także uczniowie i studenci z Polski. Prace należy zgłaszać do końca stycznia 2014.
2013-12-22 01:15:29
Fundacja "Masz Szansę" przeprowadziła w grudniu badania ewaluacyjne projektu "Samorządność szkolna inaczej – Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego w Szczecinie".
2013-08-19 08:29:44
W lipcu i sierpniu uczestnicy projektu "Samorządność szkolna inaczej - Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego w Szczecinie" brali udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych prowadzonych w ośrodkach SFTPP w Barlinku i Świnoujściu. W trakcie zajęć poznawali i doskonalili kompetencje interpersonalne i społeczne przydatne w trakcie działania w środowisku szkoły. Świetna pogoda i atrakcyjny program sprzyjały wypoczynkowi, choć czasu poza zajęciami było mało.