Aktualności

Kolejne strony: <<<123...7>>>
2017-05-27 18:58:45
W wielu szkołach całej Polski trwają badania uczniów, rodziców i pracowników szkół, prowadzone w ramach projektu realizowanego przez  Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badania zmierzają do oceny skali i uwarunkowań potrzeb profilaktycznych w Polsce, realizowana też będzie ewaluacja działań profilaktycznych. W efekcie wypracowane zostaną rekomendacje dla realizacji profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.
2016-11-24 13:52:45
Fundacja "Masz Szansę" rozpoczęła na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizację ogólnopolskiej diagnozy zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Celem jest ocena sytuacji w Polsce, ewaluacja działań profilaktycznych oraz wypracowanie rekomendacji dla profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.
2016-08-25 14:10:09
Fundacja "Masz Szansę" objęła honorowym patronatem III Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów Pracy Socjalnej "Samobójstwo - pragnienie śmierci czy niemy krzyk rozpaczy?" zaplanowaną na 23 listopada 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Dokładne informacje i możliwość zgłoszenia udziału znajdują się na stronie: http://knsps-kul-3konferencja.blogspot.com/ Zapraszamy!
2016-04-12 20:00:03

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest już dostępny opracowany przez Fundację "Masz Szansę" klucz online do Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI: https://tuw.ore.edu.pl  Klucz jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich szkół podstawowych i placówek psychologiczno-pedagogicznych zarejestrowanych w bazie ORE. Zapraszamy!

2016-03-01 23:45:35
Fundacja "Masz Szansę" zakończyła przygotowywanie klucza online do Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI. Po wprowadzeniu danych otrzymuje się raport opisowy i profil wyników. dostęp do klucza będzie wkrótce możliwy ze strony ORE.
2015-03-12 00:21:04
Klucz online do Testu Uzdolnień Wielorakich jest już dostępny na stronie ORE i FMSz. Zapraszamy na konferencję organizowaną przez ORE w dniach 19-20 marca. Będzie można na niej uzyskać informacje o teście i sposobie korzystania z niego. Więcej informacji można znaleźć na stronach ORE.
2014-12-12 23:40:34
Fundacja "Masz Szansę" zakończyła realizację badań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych w celu przygotowania na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji Testu Uzdolnień Wielorakich. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcjom, jak i ankieterom z różnych miejsc Polski, którzy przyczynili się do wykonania badań! Wkrótce rozpocznie się dystrybucja narzędzia do poradni i szkół. Podręcznik do testu będzie bezpłatnie dostępny na stronach ORE oraz na stronie Fundacji w księgarni. Zapraszamy!
2014-11-24 06:16:09
W drugiej fazie opracowania narzędzi oceny zdolności uczniów ankieterzy FMSz kontynuują na zlecenie ORE badania w wybranych szkołach. W celu wypełnienia arkusza należy kliknąć na linki do testu dla uczniów klas V-VI SP i klasy I gimnazjum, do ankiety dla nauczycieli uczniów klas młodszych SP lub arkusza oceny uczniów przez nauczycieli i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą badania.
2014-10-31 14:29:31
W listopadzie i grudniu ankieterzy FMSz prowadzą na zlecenie ORE badania w wybranych szkołach w celu opracowania i wdrożenia kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Ankieterzy zbierają dane z arkuszy uczniów. W celu wypełnienia arkusza należy kliknąć na linki do testu dla uczniów klas V-VI SP i klasy I gimnazjum, do ankiety dla nauczycieli uczniów klas młodszych SP lub arkusza oceny uczniów przez nauczycieli i zalogować się w sposób podany przez osobę prowadzącą badania.
2014-03-18 09:10:12
Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Samorządność szkolna inaczej-Program Aktywizacji Samorządu Uczniowskiego”, która odbędzie się 18 marca 2014 r. w godzinach 11.00 – 15.00 w Radisson Blu Hotel , Plac Rodła 10 w Szczecinie. Organizatorami  konferencji są Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp i Fundacja „Masz Szansę” z Lublina.