Aktualności

Kolejne strony: <<<1...67
2006-09-24 23:19:50

Fundacja "Masz Szansę" rozpoczęłą od sierpnia realizację projektu badawczego p.t. „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Projekt ma na celu usprawnienie jakości pomocy oferowanej poprzez działania ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

2006-09-24 23:14:50
Fundacja "Masz Szansę" prowadzi badania dotyczące potrzeb profilaktycznych warszawskiej dzielnicy Ochota.