Aktualności

Kolejne strony: <<<1...67
2006-09-24 23:45:51
W październiku kończy się realizacja projektu "Odnaleźć Siebie", prowadzonego przez FMSz w partnerstwie ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp.
2006-09-24 23:36:58

Fundacja "Masz Szansę" prowadzi projekt Szkolenie interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji lokalnych programów profilaktyki uzależnień na terenie m.st. Warszawy.

Projekt obejmuje zajecia  dla uczestników dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych z zakresu oceny projektów, monitoringu realizacji oraz ewaluacji lokalnych programów profilaktyki uzależnień.

2006-09-24 23:19:50

Fundacja "Masz Szansę" rozpoczęłą od sierpnia realizację projektu badawczego p.t. „Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”

Projekt ma na celu usprawnienie jakości pomocy oferowanej poprzez działania ośrodków wychowawczych i resocjalizacyjnych dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

2006-09-24 23:14:50
Fundacja "Masz Szansę" prowadzi badania dotyczące potrzeb profilaktycznych warszawskiej dzielnicy Ochota.