Profilaktyka Uzależnień w Poradnictwie Psychologiczno-Pedagogicznym

Celem cyklu szkoleniowego jest przygotowanie psychologów i pedagogów do prowadzenia skutecznych działań profilaktycznych pierwszo  i drugorzędowych w środowiskach dziecięco młodzieżowych i rodzinnych.
    Program szkolenia obejmuje cykl zajęć warsztatowo treningowych, na który składają się:
-    "Trening interpersonalny"   przygotowujący do pracy warsztatowej i zadaniowej;
-    "Warsztat kontaktu pomocnego"    skoncentrowany na udzielaniu skutecznej pomocy dziecku doświadczającemu trudności rozwojowych i znajdującemu się w kryzysie;
-    "Metody wczesnej interwencji"   warsztat poświęcony formom pracy (profesjonalnej, paraprofesjonalnej i rówieśniczej) na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem;
-    "Metody pracy z rodziną"   warsztat poświęcony formom pracy aktywizującej i terapeutycznej z rodziną w sytuacji zagrożenia lub kryzysu;
-    "Metody stymulacji środowiska szkolnego"   warsztat poświęcony innowacyjnym metodom pracy w środowisku szkolnym.
    Całość programu obejmuje łącznie 150 godzin zajęć w konwencji małej grupy.
     Efektem programu są zmiany w ludziach, obejmujące w szczególności:
-    pogłębienie samoświadomości, poczucia odpowiedzialności i kompetencji;
-    poszerzenie wiedzy na temat podstawowych problemów związanych z profilaktyką uzależnień;
-    nabycie nowych i rozwinięcie dotychczasowych umiejętności profesjonalnych, związanych z prowadzeniem działań profilaktycznych.
    Okres realizacji - programy szkoleniowe tego typu realizujemy w ramach Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji od 1992 roku. Zajęcia są prowadzone jako odrębne realizacje lub fragmenty kompleksowych programów dla gmin i dzielnic dużych miast.