Szkolenie dla Realizatorów Programu Adaptacji Porozwodowej Kobiet

Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz efekty badań ewaluacyjnych jednoznacznie wskazują, iż Program Adaptacji Porozwodowej Kobiet jest wysoce skuteczną formą wspomagania matek i dzieci znajdujących się w kryzysie porozwodowym. Wzrastające zainteresowanie tą formą pomocy dla rozwiedzionych kobiet ze strony profesjonalistów zainteresowanych replikowaniem programu w swoich środowiskach sprawiają, iż w miarę napływu zgłoszeń organizujemy cykle szkoleniowe dla przyszłych realizatorów programu. W programie szkoleniowym bierze udział po 25-30 osób z całej Polski (przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz placówek psychologicznych) a jego absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną realizację Programu Adaptacji Porozwodowej Kobiet w nowych środowiskach.