Test Uzdolnień Wielorakich z kluczem online

 

Test Uzdolnień Wielorakich

Wiesław Poleszak, Robert Porzak, Grzegorz Kata

Test został opracowany w ramach projektu systemowego prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn.: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

Działanie miało na celu opracowanie:
a) narzędzia diagnostycznego dla nauczycieli dotyczącego diagnozowania predyspozycji i zdolności twórczych uczniów,
b) narzędzia diagnostycznego dla specjalistów (psycholog, pedagog) dotyczącego diagnozowania zdolności twórczych uczniów,
c) dwóch materiałów merytorycznych do każdego z opracowanych narzędzi.

Model teoretyczny został skonstruowany w oparciu o koncepcję nawiązującą do teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
Rezultatem działań jest opracowanie zestawu narzędzi obejmujących:

  • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej wraz z kluczem online;
  • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej wraz z kluczem online;
  • Zestaw dwóch materiałów merytorycznych opisujących istotę koncepcji, właściwości testów oraz sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych w rozwoju.

Uzyskane rezultaty przygotowane w wersji elektronicznej (materiały merytoryczne - podręcznik) oraz w wersji papierowej i elektronicznej (narzędzia) zostały zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl oraz Fundacji "Masz Szansę" - do pobrania bezpłatnie. Materiały te były także  rozesłane do poradni psychologiczno-pedagogicznych i do szkół należących do Sieci Szkół Odkrywców Talentów.

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest dostępny opracowany przez Fundację "Masz Szansę" klucz online do Testu Uzdolnień Wielorakich dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III i IV-VI. Klucz umożliwia szybkie przeliczenie uzyskanych wyników na wartości standaryzowane oraz generuje automatycznie raport opisowy i profil wyników. Dostęp do klucza jest możliwy ze strony ORE:

https://tuw.ore.edu.pl

Materiały pomocnicze do testu i obszerny opis sposobu korzystania z narzędzia i jego wyników jest dostępny na stronie:

http://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny/6165-test-uzdolnien-wielorakich-tuw

Narzędzie przygotowano na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN w ramach Priorytetu  III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Klucz jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich szkół podstawowych i placówek psychologiczno-pedagogicznych zarejestrowanych w bazie ORE.

W związku z uruchomieniem klucza na stronie ORE dostęp do tymczasowej wersji klucza ze strony Fundacji "Masz Szansę" został wstrzymany.

Zapraszamy do korzystania z nowego, pomocnego narzędzia i współdziałania we wspieraniu uczniów w rozwoju!