Współpraca

Fundacja "Masz Szansę" zaprasza zainteresowane osoby i instytucje do współpracy. Zakres i formy współdziałania są zawsze ustalane indywidualnie i zależą od aktualnych potrzeb i możliwości:

  • Dla osób, które potrzebują pomocy, bądź dostrzegają taką potrzebę w swoim środowisku, Fundacja oferuje możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwojowych i korekcyjnych prowadzonych  dla młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia są zwykle prowadzone w formie cyklicznych obozów dla zorganizowanych grup zamkniętych.
  • Dla osób i instytucji, które zajmują się działalnością profilaktyczna lub są nią zainteresowane, istnieje możliwość detalicznego i hurtowego zakupu wysyłkowego publikacji  specjalistycznych i popularnych, przygotowanych przez Fundację.
  • Fundacja systematycznie prowadzi szkolenia dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych z profilaktyką. Można wziąć udział w szkoleniach prowadzonych przez Fundację na zlecenie instytucji lokalnych i ponadlokalnych, w formie zamkniętych grup zorganizowanych. Istnieje też cyklicznie możliwość uczestniczenia w szkoleniach otwartych, których oferta jest dostępna na stronach Fundacji. Po podaniu swojego adresu mailowego do bazy danych osób zainteresowanych szkoleniami, oferty szkoleń otwartych wysyłamy mailem. Po zgłoszeniu zainteresowania przez konkretną instytucję istnieje możliwość przygotowania szkolenia dostosowanego do potrzeb zamawiającej instytucji.
  • Fundacja prowadzi liczne badania zapotrzebowania na profilaktykę oraz wykonuje ocenę skuteczności działań profilaktycznych, zarówno w skali środowisk lokalnych, takich, jak np. szkoły, jak i na zapotrzebowanie zgłaszane przez miasta i dzielnice dużych miast. Istnieje możliwość zamówienia takich badań, bądź współudziału w ich realizacji.
  • Osoby i instytucje zainteresowane wspieraniem działania Fundacji mogą przekazywać na cele statutowe Fundacji środki finansowe. Ofiarodawcy, którzy przekażą na cele statutowe Fundacji sumę przekraczającą 5000 € uzyskają tytuł SPONSORA Fundacji oraz możliwość zasiadania w Radzie Fundacji.

Zapraszamy do współpracy z Fundacją "Masz Szansę".