Księgarnia

Wybrane problemy samobójstw młodzieży

Spis treści

Wstęp.................................................................................................................................................. 9


Rozdział I. Ocena ryzyka samobójstwa..................................................................................... 11

1.1. Mity i fakty dotyczące samobójstwa...................................................................... 12

1.2. Kryteria oceny ryzyka samobójstwa....................................................................... 16

1.3. Grupy osób o wysokim ryzyku samobójstwa........................................................ 17

1.4. Stres, sytuacje traumatyczne a ryzyko samobójstwa........................................... 22

1.5. Poczucie beznadziejności a ryzyko samobójstwa.................................................. 25

1.6. Zewnętrzne i wewnętrzne źródła wsparcia (koncepcja Maltsbergera) a ryzyko samobójstwa…………………………………………………………………………..26

1.7 Poziomy ryzyka popełnienia samobójstwa............................................................. 28

Rozdział II. Samobójstwo a rodzina........................................................................................... 32

2.1. Błędy wychowawcze rodziców a zachowanie autodestrukcyjne....................... 37

2.2. Rodzina w ujęciu systemowym................................................................................ 42

Rozdział III. Ofiary ocalenia....................................................................................................... 47

3.1. Rodzaje śmierci a okres żałoby............................................................................... 47

3.2. Związki samobójcy z osobami bliskimi w okresie poprzedzającym zamach samobójczy 51

3.3. Terapia bliskich samobójcy...................................................................................... 55

3.4. Mity dotyczące procesu żałoby............................................................................... 59

Rozdział IV. Terapia młodocianych z tendencjami samobójczymi....................................... 64

4.1. Warunki jakie winien spełniać terapeuta............................................................... 64

4.2. Problem przeciwprzeniesienia w terapii................................................................. 69

4.3. Terapeutyczne znaczenie „nie samobójczego paktu” ......................................... 72

4.4. Cele i przebieg terapii................................................................................................ 75

4.5. Terapia długo i krótkoterminowa............................................................................. 82

4.6. Metody pracy terapeutycznej................................................................................... 83

 

4.6.1. Terapia Gestalt............................................................................................. 83

4.6.2. Terapia Mority............................................................................................. 84

4.7. Specyfika terapii osób z zaburzeniami osobowości typu borderline………..... 90

Rozdział V. Zapobieganie samobójstwu..................................................................................... 97

5.1. Dylematy profilaktyki samobójstw......................................................................... 97

5.2. Samobójstwo jako czyn dobrowolny................................................................... 102

5.3. Pragnienie śmierci u samobójcy jako jeden z wyznaczników racjonalności samobójstwa… 106

5.4. Nieodwracalność losu ludzkiego.......................................................................... 108

5.5. Koncepcja racjonalnego samobójstwa a akceptacja decyzji pacjenta .......... 109

5.6. „Racjonalna" decyzja o samobójstwie a AIDS................................................... 110

5.7. Modele działań profilaktycznych......................................................................... 113

4.6.3. Interwencja w kryzysie............................................................................... 114

4.6.4. Terapia ciągła............................................................................................... 115

4.6.5. Zapobieganie samobójstwu przez wzmacnianie życia.......................... 119

4.6.6. Wykorzystanie dynamiki rodzinnej w zapobieganiu sa­mobójstwom 121

5.8. Poziomy profilaktyki ............................................................................................. 124

4.6.7. Pierwszy poziom zapobiegania samobójstwu ........................................ 124

4.6.8. Drugi poziom zapobiegania samobójstwu............................................... 127

4.6.9. Trzeci poziom zapobiegania samobójstwu ............................................. 132

5.9. Złożoność zagadnienia samobójstwa a skuteczność profilaktyki ……………. 134

5.10. Samobójstwo a eutanazja....................................................................................... 139

Zakończenie.................................................................................................................................. 147

Bibliografia................................................................................................................................... 150

 

 

Cena: 7.00zł Ilość sztuk: