Menu

Oferta

Do ważniejszych działań opracowanych i dotychczas zrealizowanych przez Fundację należą:  
 
- Letni Obóz Terapeutyczny dla Młodzieży  
- Grupa Wsparcia Postterapeutycznego
 
- Młodzieżowy Program Adaptacyjny
 
- Profilaktyka Uzależnień w Poradnictwie Psychologicznym
i Pedagogicznym
 
- Program Adaptacji Porozwodowej Kobiet
 
- Program Aktywizacji Profesjonalnej dla Studentów Psychologii
 
- Program Aktywizacji Profesjonalnej Nauczycieli - Wychowawców
 
- Program Aktywizacji Samorządów Uczniowskich
dla Młodzieży Szkół Średnich
 
- Program badawczy Rozwój osobowy i profesjonalny nauczycieli
a ich postawy wobec reformy systemu oświaty
 
- Program Bezpieczna Szkoła
 
- Program Dorosłych Animatorów Młodzieżowych Ruchów
Samopomocowych
 
- Program Działań Korekcyjnych dla Zespołu Społecznych
Szkół Terapeutycznych w Lublinie
 
- Program Kobieta Aktywna w Społeczności Lokalnej
 
- Program Modyfikowanie Środowiska Szkolnego Przez Aktywność
Własną Młodzieży
 
- Program Nasze Spotkania
 
- Program Ograniczanie Przemocy w Szkole
 
- Program Od Przemocy do Demokracji w Szkole
 
- Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej
 
- Program Rówieśniczych Doradców Młodzieży Studenckiej
 
- Program Szkoleniowy dla Realizatorów Programu
Adaptacji Porozwodowej Kobiet
 
- Program Szkoła Bez Przemocy
 
- Program Wychowawcy XXI wieku
 
- Program Wspomagam i Wspieram
 
- Program Zapobieganie patologii społecznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie innowacyjnych metod działań profilaktycznych i psychokorekcyjnych realizowany dla województwa szczecińskiego oraz dla gminy Warta

 
- Warsztaty Autoprezentacji
 
- Warsztaty Badania Skuteczności Programów Profilaktycznych
 
- Warsztaty Komunikacja Interpersonalna w Poradnictwie i Profilaktyce
 
- Warsztaty Profilaktyki Uzależnień i Zaburzeń Zachowania
 
- Warsztaty Rozwoju Umiejętności Wychowawczych dla Pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie
 
- Warsztaty Umiejętności Negocjacyjne w Praktyce Wychowawczej
 
- wydanie książek: "Letni Obóz Terapeutyczny"; "Mieć dziecko z porażeniem mózgowym. Pamiętniki matek."; "Program rówieśniczych Doradców"; "Wspólnota Terapeutyczna w Leczeniu uzależnień"; "Wspomaganie rozwoju dziecka"; "Wybrane problemy samobójstw młodzieżowych".