Menu

Współpraca

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją.
Stosownie do swoich potrzeb i zasobów możesz:
  • zostać odbiorcą naszych działań pomocowych
  • skorzystać z naszej oferty wydawniczej i szkoleniowej
  • współpracować z nami w zdobywaniu środków i w realizacji celów działania Fundacji
  • wesprzeć nas materialnie (ofiarodawcy, którzy przekażą na cele statutowe Fundacji sumę przekraczającą 5000 € uzyskają tytuł SPONSORA Fundacji oraz możliwość zasiadania w Radzie Fundacji).
 

Bieżący projekt

Projekt badawczy 


SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE


Zadanie zlecone przez MEN. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

 
 
Strona jest finansowana ze środków EFS EFS UE
 

Witaj!

Witaj na stronie Fundacji "Masz Szansę". Zapraszamy do profilaktyki realizowanej z głową i z sercem!
Podejście do profilaktyki, jakie spotkasz na tych stronach jest oparte na rzetelnych podstawach badawczych i spójnej koncepcji teoretycznej.
Dbamy też o to, aby szkiełko i oko nie zdominowały zaangażowania i osobistego przeżycia, a statystyka nie przytłoczyła doświadczenia jednostkowego.
Przecież cała mądrość Wszechświata przejawia się nawet w najmniejszym ziarnku piasku …
*

Nasze Cele

Fundacja "Masz Szansę" zajmuje się profilaktyką i wychowaniem.
Działalność Fundacji jest skoncentrowana na zadaniach profilaktycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i konsultacyjno-doradczych. Głównymi celami Fundacji są:
  • stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży;
  • korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym, interpersonalnym i społecznym dzieci i młodzieży;
  • zapewnienie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom itp. wszechstronnej pomocy w prawidłowej realizacji procesu wychowawczego.
 

Współpraca

Fundacja Szczescińska - Talent Promocja Postęp
2020-01-21 21:48:03

Profesor Bogusław Śliwerski był uprzejmy poddać recenzji książkę. Zwracając uwagę na niedociągnięcia wymagające w przyszłości poprawek (dziękujemy!), Profesor napisał:

"Raporty z diagnoz zawierają interesujące dane. Czy ktoś je przeczytał i odniósł także do własnej placówki? Warto zapoznać się z publikacją p.t. Profilaktyka w szkole.red. R. Porzak, Lublin: Fundacja "Masz Szansę 2019".

Zachęcamy!


2019-09-17 21:32:01

Fundacja „Masz Szansę” na zlecenie MEN przeprowadziła w latach 2016-2018 ogólnopolskie badania dotyczące zapotrzebowania na działania profilaktyczne. w całym kraju. Narzędzia zastosowane w badaniach zostały opracowane przez zespół czołowych polskich ekspertów w dziedzinie profilaktyki. Badania prowadzili niezależni od szkół, wykwalifikowani diagności – pedagodzy i psychologowie, posiadający doświadczenie diagnostyczne i pracujący pod nadzorem zespołu koordynatorów lokalnych i koordynatora krajowego.

Badaniami objęto te zmienne, które w badaniach międzynarodowych znalazły się na listach czynników chroniących przed zachowaniami dysfunkcjonalnymi (zasoby środowiska szkolnego) i czynnikach ryzyka, które sprzyjają zachowaniom dysfunkcjonalnym (ryzyko środowiska szkolnego).

Narzędzia diagnostyczne wypracowane na potrzeby badań są rekomendowane przez MEN do stosowania w lokalnych diagnozach. Dzięki dostępności raportu zbiorczego, rezultaty badań lokalnych prowadzonych obecnie za pomocą tych narzędzi mogą być odnoszone do wyników badań ogólnopolskich, o ile obecnie prowadzone badania w szkołach zostaną wykonane zgodnie z opisem badań wyjściowych, w sposób gwarantujący anonimowość i nie naruszający prawa oraz zdrowego rozsądku. Fundacja „Masz Szansę” nie przetwarza żadnych danych z badań lokalnych. Istnieje jednak możliwość przygotowania ogólnopolskich rozwiązań, zapewniających szkołom wygodny i w pełni bezpieczny dla uczniów dostęp do ankietowej diagnozy zapotrzebowania na działania profilaktyczne i analizy wyników. Ramowy schemat tych rozwiązań jest opisany w materiałach zamieszczonych na wspomnianej stronie.