Menu

Współpraca

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją.
Stosownie do swoich potrzeb i zasobów możesz:
  • zostać odbiorcą naszych działań pomocowych
  • skorzystać z naszej oferty wydawniczej i szkoleniowej
  • współpracować z nami w zdobywaniu środków i w realizacji celów działania Fundacji
  • wesprzeć nas materialnie (ofiarodawcy, którzy przekażą na cele statutowe Fundacji sumę przekraczającą 5000 € uzyskają tytuł SPONSORA Fundacji oraz możliwość zasiadania w Radzie Fundacji).
 

Bieżący projekt

\"Projekt 


SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE


Zadanie zlecone przez MEN. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

 
 
Strona jest finansowana ze środków EFS EFS UE
 

Witaj!

Witaj na stronie Fundacji "Masz Szansę". Zapraszamy do profilaktyki realizowanej z głową i z sercem!
Podejście do profilaktyki, jakie spotkasz na tych stronach jest oparte na rzetelnych podstawach badawczych i spójnej koncepcji teoretycznej.
Dbamy też o to, aby szkiełko i oko nie zdominowały zaangażowania i osobistego przeżycia, a statystyka nie przytłoczyła doświadczenia jednostkowego.
Przecież cała mądrość Wszechświata przejawia się nawet w najmniejszym ziarnku piasku …
*

Nasze Cele

Fundacja "Masz Szansę" zajmuje się profilaktyką i wychowaniem.
Działalność Fundacji jest skoncentrowana na zadaniach profilaktycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i konsultacyjno-doradczych. Głównymi celami Fundacji są:
  • stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży;
  • korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym, interpersonalnym i społecznym dzieci i młodzieży;
  • zapewnienie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom itp. wszechstronnej pomocy w prawidłowej realizacji procesu wychowawczego.
 

Współpraca

Fundacja Szczescińska - Talent Promocja Postęp
2022-11-06 16:26:43

Fundacja "Masz Szansę" przygotowała padlet z materiałami przydatnymi w pracy nauczyciela wspierającego dzieci w radzeniu sobie ze stresem, traumą i w integracji. Projekt został zrealizowany ze środków Fundacji ORLEN, umowa grantowa nr 389/XI/2022. Padlet jest dostępny tutaj:

Pomoc w stresie, stracie i traumie - materiały dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Do padletu i innych opracowań można też wejść przez linki ze strony profilaktycy.pl

Zapraszamy!

2022-08-15 23:41:40

Fundacja "Masz Szansę" dzięki dotacji z Fundacji ORLEN realizuje od 15 czerwca 2022 roku projekt "Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla uchodźców z Ukrainy". Projekt obejmuje przeprowadzenie dla uchodźców psychoterapii w języku ukraińskim oraz przeszkolenie grupy wychowawców i wolontariuszy pracujących z dziećmi z Ukrainy w zakresie wsparcia psychologicznego.