Menu

Współpraca

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją.
Stosownie do swoich potrzeb i zasobów możesz:
  • zostać odbiorcą naszych działań pomocowych
  • skorzystać z naszej oferty wydawniczej i szkoleniowej
  • współpracować z nami w zdobywaniu środków i w realizacji celów działania Fundacji
  • wesprzeć nas materialnie (ofiarodawcy, którzy przekażą na cele statutowe Fundacji sumę przekraczającą 5000 € uzyskają tytuł SPONSORA Fundacji oraz możliwość zasiadania w Radzie Fundacji).
 

Bieżący projekt

Projekt badawczy 


SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE


Zadanie zlecone przez MEN. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

 
 
Strona jest finansowana ze środków EFS EFS UE
 

Witaj!

Witaj na stronie Fundacji "Masz Szansę". Zapraszamy do profilaktyki realizowanej z głową i z sercem!
Podejście do profilaktyki, jakie spotkasz na tych stronach jest oparte na rzetelnych podstawach badawczych i spójnej koncepcji teoretycznej.
Dbamy też o to, aby szkiełko i oko nie zdominowały zaangażowania i osobistego przeżycia, a statystyka nie przytłoczyła doświadczenia jednostkowego.
Przecież cała mądrość Wszechświata przejawia się nawet w najmniejszym ziarnku piasku …
*

Nasze Cele

Fundacja "Masz Szansę" zajmuje się profilaktyką i wychowaniem.
Działalność Fundacji jest skoncentrowana na zadaniach profilaktycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i konsultacyjno-doradczych. Głównymi celami Fundacji są:
  • stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży;
  • korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym, interpersonalnym i społecznym dzieci i młodzieży;
  • zapewnienie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom itp. wszechstronnej pomocy w prawidłowej realizacji procesu wychowawczego.
 

Współpraca

Fundacja Szczescińska - Talent Promocja Postęp
2019-03-14 08:20:04
Dzięki uprzejmości Pań Simony Baciu i Susan Shapiro, autorek wydanej w 2018 roku książki The Teacher Within, grupa nauczycieli z Polski uzyskuje możliwość włączenia się do niezwykle interesującego projektu prowadzonego przez nie równolegle w kilku krajach. We współpracy z Panią Mariolą Roser zapraszamy nauczycieli znających język angielski na co najmniej przeciętnym poziomie do włączenia się w ten ciekawy i cenny projekt. Krótki opis przedsięwzięcia znajduje się w rozwinięciu informacji. Proszę o zgłoszenia na adres fundacja@maszszanse.info do najbliższego czwartku, 14 marca włącznie.
2019-03-12 19:40:11
Fundacja "Masz Szansę" zaprasza do zapoznania się z rezultatami badań przeprowadzonych w projekcie Profilaktycy.pl. Badania zostały opisane w książce p.t. Profilaktyka w szkole i w zestawie trzech broszur dla szkół. Książka i broszury zostały wysłane bezpłatnie do 3000 szkół, placówek profilaktycznych, psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek w całej Polsce. Opracowania są też dostępne na stronach projektu. Zachęcamy do lektury i wdrażania w życie skutecznej profilaktyki!
2018-09-12 14:38:53
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE", organizowanej przez Fundację "Masz Szansę" 11 grudnia 2018 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje i rejestracja są dostępne na stronie projektu Profilaktycy.pl. Konferencja podsumowuje rezultaty projektu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna+.