Menu

Współpraca

Zapraszamy do współpracy z naszą Fundacją.
Stosownie do swoich potrzeb i zasobów możesz:
  • zostać odbiorcą naszych działań pomocowych
  • skorzystać z naszej oferty wydawniczej i szkoleniowej
  • współpracować z nami w zdobywaniu środków i w realizacji celów działania Fundacji
  • wesprzeć nas materialnie (ofiarodawcy, którzy przekażą na cele statutowe Fundacji sumę przekraczającą 5000 € uzyskają tytuł SPONSORA Fundacji oraz możliwość zasiadania w Radzie Fundacji).
 

Bieżący projekt

Projekt badawczy 


SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE


Zadanie zlecone przez MEN. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175

 
 
Strona jest finansowana ze środków EFS EFS UE
 

Witaj!

Witaj na stronie Fundacji "Masz Szansę". Zapraszamy do profilaktyki realizowanej z głową i z sercem!
Podejście do profilaktyki, jakie spotkasz na tych stronach jest oparte na rzetelnych podstawach badawczych i spójnej koncepcji teoretycznej.
Dbamy też o to, aby szkiełko i oko nie zdominowały zaangażowania i osobistego przeżycia, a statystyka nie przytłoczyła doświadczenia jednostkowego.
Przecież cała mądrość Wszechświata przejawia się nawet w najmniejszym ziarnku piasku …
*

Nasze Cele

Fundacja "Masz Szansę" zajmuje się profilaktyką i wychowaniem.
Działalność Fundacji jest skoncentrowana na zadaniach profilaktycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych i konsultacyjno-doradczych. Głównymi celami Fundacji są:
  • stymulowanie prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży;
  • korygowanie zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym, interpersonalnym i społecznym dzieci i młodzieży;
  • zapewnienie rodzicom, wychowawcom, nauczycielom itp. wszechstronnej pomocy w prawidłowej realizacji procesu wychowawczego.
 

Współpraca

Fundacja Szczescińska - Talent Promocja Postęp
2018-09-12 14:38:53
Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE", organizowanej przez Fundację "Masz Szansę" 11 grudnia 2018 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Informacje i rejestracja są dostępne na stronie projektu Profilaktycy.pl. Konferencja podsumowuje rezultaty projektu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna+.
2018-06-19 18:43:55
Fundacja "Masz Szansę" kontynuuje w roku 2018 udostępnianie systemu badania uczniów, rodziców i pracowników szkół w celu wykonania drugiej tury diagnozy w szkołach w całej Polsce, wspomagającej opracowanie SPW-P. System został opracowany na potrzeby projektu realizowanego przez Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W szkołach prowadzona jest też ewaluacja wybranych działań profilaktycznych w formie badań towarzyszących. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.
2017-10-04 23:30:41
Fundacja "Masz Szansę" udostępniła system badania uczniów, rodziców i pracowników szkół do wykonania we wrześniu 2017 roku diagnozy w wielu szkołach w całej Polsce, przygotowującej opracowanie SPW-P. System został opracowany na potrzeby projektu realizowanego przez Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W najbliższych tygodniach realizowana też będzie ewaluacja wybranych działań profilaktycznych w formie badań towarzyszących. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.