Projekty

Fundacja "Masz Szansę" prowadzi projekty obejmujące następujące wymiary:
  1. Diagnoza i wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży
  2. Ocena potrzeb profilaktycznych środowisk lokalnych
  3. Ewaluacja działań wychowawczych profilaktycznych i resocjalizacyjnych
  4. Szkolenia dla specjalistów zajmujących się organizacją i realizacją działań wychowawczych i profilaktycznych
  5. Zajęcia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i marginalizacją oraz dla młodzieży chcącej zwiększyć swe szanse rozwoju
Dokładniejsze dane na temat prowadzonych przez nas działań zawierają opisy poszczególnych projektów.

Zapraszamy do korzystania z usług Fundacji w realizacji przedsięwzięć profilaktycznych.