Historia

Pierwsze działania nieformalne organizował Zbyszek Gaś od 1980 roku. Początkowo prowadził on Letnie Obozy Terapeutyczne oraz grupy wsparcia dla młodzieży z zaburzeniami zachowania i zagrożonej uzależnieniami. W latach 1980 - 1991 różnymi formami pomocy dla młodzieży zostało objętych około 300 osób i ich rodzin. Lata 1990 - 1991 to okres współpracy z NSZZ "Solidarność" i poszerzania zakresu działań. Wtedy też powstawał zespół ludzi, którzy stanowią obecnie trzon Fundacji.

Założyciele Fundacji "Masz Szansę" to:

- Zbigniew B. Gaś
- Bogusława Gaś
- Robert Porzak

Po formalnej rejestracji w 1992 ruszyła Pracownia Wydawnicza,
w 1994 roku powstał w ramach Fundacji Ośrodek Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji. Dalsze lata, to systematyczny rozwój działań służących wspomaganiu dzieci i młodzieży oraz szkoleniu specjalistów pracujących na rzecz młodzieży.