Historia 1992 rok.

Realizując cele statutowe Fundacja przeprowadziła w 1992 roku następujące przedsięwzęcia: 

- Letni Obóz Terapeutyczny dla Młodzieży (dwa turnusy)
- Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w IV LO w Lublinie
- Program Rówieśniczych Doradców Młodzieży Studenckiej
- Warsztaty Profilaktyki Uzależnień i Zaburzeń Zachowania
- wydanie książki "Program rówieśniczych Doradców"
- wydanie książki "Letni Obóz Terapeutyczny"