Historia 1993 rok.

Realizując cele statutowe Fundacja przeprowadziła w 1993 roku następujące przedsiewzięcia: 

- Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w IV LO
w Lublinie
- Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w IX LO
w Lublinie
- Program Aktywizacji Samorządów Uczniowskich dla młodzieży średnich szkół Lublina
- Program Rówieśniczych Doradców Młodzieży Studenckiej
- Młodzieżowy Program Adaptacyjny
- Profilaktyka Uzależnień w Poradnictwie Psychologicznym
i Pedagogicznym
- Warsztaty Badania Skuteczności Programów Profilaktycznych
- Letni Obóz Terapeutyczny dla Młodzieży
- Grupa Wsparcia Postterapeutycznego
- Warsztaty Rozwoju Umiejętności Wychowawczych dla Pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Krasnobrodzie
- Program "Nasze Spotkania"
- Program Aktywizacji Profesjonalnej dla Studentów Psychologii
- wydanie książki "Wspólnota Terapeutyczna w Leczeniu Uzależnień"
- akcja stypendialna