Historia 1995 rok.

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 1995 roku następujące przedsięwzięcia:

-                                              Program Działań Korekcyjnych dla Zespołu Społecznych Szkół Terapeutycznych w Lublinie - realizacja programu doprowadziła do usprawnienia umiejętności i zmiany jakości działania nauczycieli i rodziców uczniów ZSST. Program został zrealizowany w oparciu o całościowy model funkcjonowania środowiska szkolnego. Uczestniczyło w programie łącznie 28 osób.

-                      Program Adaptacji Porozwodowej Kobiet - realizacja programu umożliwiła dostarczenie wsparcia dla grupy kobiet i dzieci, które znajdowały się w kryzysie związanym z rozwodem. Program pozwolił nabyć grupie osób biorących w nim udział umiejętności ważnych do tworzenia środowiska umożliwiającego prawidłowy rozwój psychiczny. W programie uczestniczyło 18 matek i 26 dzieci.

-                      Program Aktywizacji Profesjonalnej Nauczycieli-Wychowawców - program pozwolił na podwyższenie umiejętności profesjonalnych umożliwiających prowadzenie działań profilaktycznych nauczycielom pracującym w środowiskach szczególnie zagrożonych patologią (wielkie, anonimowe szkoły podstawowe działające w rejonach o wysokim wskaźniku bezrobocia - Świdnik, ęczna). W programie wzięło udział 63 osoby.

-                      Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży Licealnej w IX LO w Lublinie - program doprowadził do stworzenia i wzmocnienia nieformalnej sieci wsparcia w środowisku szkoły. Działalność programu pozwala na skuteczniejsze, niż dotychczas rozpoznawanie i wcześniejsze korygowanie pojawiających się u uczniów zaburzeń w funkcjonowaniu intrapsychicznym i interpersonalnym. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby. Program jest replikacją działań prowadzonych w IV LO w Lublinie.

-                      Program Rówieśniczego Doradztwa Młodzieży w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Lublinie - program pozwolił na stworzenie nieformalnej sieci wsparcia w środowisku szkoły. W szkoleniu uczestniczyło 31 osób. Program jest replikacją działań prowadzonych w IV i IX LO w Lublinie.

-                      Program Aktywizacji Samorządów Uczniowskich dla młodzieży średnich szkół Lublina - realizacja programu umożliwiła aktywizację i szkolenie liderów młodzieżowych działających w samorządach szkolnych. W efekcie stworzone zostały warunki dla prawidłowego rozwoju psychicznego i społecznego młodzieży. W szkoleniu uczestniczyło 21 osób reprezentujących 19 szkół lubelskich, pośrednio oddziałują one na samorządy i uczniów w swoich szkołach.

-                      Wydanie książki "Mieć dziecko z porażeniem mózgowym. Pamiętniki matek." - praca ta stanowi zbiór pamiętników autorstwa matek wychowujących dzieci z porażeniem mózgowym, uzupełniony o fachową wiedzę dotyczącą diagnozy, rehabilitacji oraz roli matki w wychowaniu dziecka z porażeniem mózgowym;

-                      Wydanie książki “Wybrane problemy samobójstw młodzieżowych” - praca ta jest przeglądem współczesnych światowych i polskich informacji dotyczących przyczyn i sposobów zapobiegania samobójstwom młodzieżowym.