Historia 2004

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2004 roku następujące przedsięwzięcia:

 

-           program szkoleniowy dla pracowników OPS-ów i Dzielnicowych Zespołów d.s. Profilaktyki: "Ewaluacja programu profilaktycznego". Finansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy, uczestnictwo w wykładach i warsztatach 63 osoby

 

-           program szkoleniowy dla pracowników szkół, instytucji pozarządowych, OPS-ów i Dzielnicowych Zespołów d.s. Profilaktyki: "Ocena skuteczności szkolnego programu profilaktyki". Finansowany przez Urząd Miasta st. Warszawy, uczestnictwo w wykładach i warsztatach 60 osób

 

-           program szkoleniowy dla pracowników OPS Ursynów: "Doskonalimy nasz szkolny program profilaktyki". Finansowany przez OPS Ursynów, Warszawa, uczestnictwo w wykładach i warsztatach 43 osoby

 

-           program szkoleniowy dla pracowników OPS Ursynów: "Konstruujemy ofertę programu profilaktycznego". Finansowany przez OPS Ursynów, Warszawa, uczestnictwo w wykładach i warsztatach 45 osób

 

-           program szkoleniowy: "Szkolenie dla realizatorów programu rówieśniczych doradców". Finansowany przez UM Złotów

 

-           program szkoleniowy: "Szkolny lider profilaktyki". Finansowany przez UM Goleniów, uczestnictwo w wykładach i warsztatach 20 osób

 

-           program badawczy: „Patologie społeczne oraz działania profilaktyczne w środowisku młodzieży w wieku gimnazjalnym w Kazimierzu Dolnym”. Finansowany przez UMG Kazimierz, badaniami objęto 223 osoby

 

-           program psychologiczne, konsultacje indywidualne i doradztwo zawodowe dla uczestników realizowanego przez OHP LWK projektu szkolenia psychologicznego dla uczestników i  absolwentów OHP: "Twoja wiedza – Twój sukces". Finansowany przez EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów Ludzkich, uczestnictwo w treningach, badaniach psychologicznych i konsultacjach indywidualnych 254 osoby