Historia 2003

Realizując cele statutowe, Fundacja prowadziła w 2003 roku następujące przedsięwzięcia:

 

-           program szkoleniowy dla pedagogów szkolnych : "Ewaluacja działań profilaktycznych w szkole". Finansowany przez Urząd Miejski w Goleniowie, uczestnictwo w wykładach 100 osób, w warsztatach 25 osób

 

-           program szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów: "Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole". Finansowany przez Urząd Miejski w Warcie, uczestnictwo w warsztatach 20 osób

 

-           program szkoleniowy dla środowiska szkolnego: "Aktywizacja środowiska wychowawczego w celu zapobiegania zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży". Finansowany przez Szkołę Podstawową nr 88 w Krakowie, uczestnictwo w warsztatach 30 osób

-           ogólnopolski program szkoleniowy dla specjalistów z zakresu profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży: "Ocena skuteczności szkolnego programu profilaktyki". Finansowany przez MENiS, uczestnictwo w warsztatach 36 osób

 

-           ogólnopolski program szkoleniowy dla specjalistów z zakresu profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży: "Szkoła jako centrum środowiskowego programu profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży". Finansowany przez MENiS, uczestnictwo w warsztatach 36 osób

 

-           ogólnopolski program szkoleniowy dla specjalistów z zakresu profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży: "Ocena skuteczności szkolnego programu profilaktyki". Samofinansujący się, uczestnictwo w warsztatach 60 osób

 

-           ogólnopolski program wydawniczy: druk poradnika metodycznego dla specjalistów z zakresu profilaktyki szkolnej: "Szkolny program profilaktyki ‑ istota, konstruowanie, wdrażanie, ewaluacja". Nakład 3000 egzemplarzy, finansowany przez MENiS

 

-           program szkoleniowy dla nauczycieli i pedagogów szkolnych: "Profilaktyka w szkole". Finansowany przez Urząd Miejski w Olsztynie, uczestnictwo 200 osób