Aktualności

2014-12-12
Test Uzdolnień Wielorakich

Fundacja "Masz Szansę" zakończyła realizację badań uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych w celu przygotowania Testu Uzdolnień Wielorakich. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, dyrekcjom, jak i ankieterom z różnych miejsc Polski, którzy przyczynili się do wykonania badań!

Badania w szkołach prowadzone przez ankieterów FMSz miały na celu przygotowanie testu TUW jako jednego z elementów wdrożenia kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN w ramach Priorytetu  III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.3, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wkrótce rozpocznie się dystrybucja narzędzia do poradni i szkół. Podręcznik do testu będzie dostępny w wersji elektronicznej bezpłatnie, na stronach ORE oraz na stronie Fundacji - w księgarni. Zapraszamy!