Aktualności

2018-06-19
Profilaktycy.pl - badania 2018
Fundacja "Masz Szansę" kontynuuje w roku 2018 udostępnianie systemu ankiet online do badania uczniów, rodziców i pracowników szkół w celu wykonania drugiej tury diagnozy w szkołach w całej Polsce, wspomagającej opracowanie Szkolnych Programów Wychowawczo-Profilaktycznych. System został opracowany na potrzeby projektu realizowanego przez Fundację "Masz Szansę" na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Badania zmierzają do oceny skali i uwarunkowań potrzeb profilaktycznych w Polsce. Wyniki badań w ubiegłorocznej turze zostały przekazane do ponad 500 szkół. W szkołach realizowana jest też ewaluacja wybranych działań profilaktycznych w formie badań towarzyszących. W efekcie wypracowane zostaną rekomendacje dla realizacji profilaktyki. Zapraszamy na stronę projektu Profilaktycy.pl i do udziału w poszczególnych przedsięwzięciach.